Лист № 86 від 11.05.2021 Нацраді щодо проєкту змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

11.05.2021
Вихідні реквізити: 
Вих. № 86 від 11.05.2021
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

 

Голові Національної ради України

з питань телебачення і радіомовлення

ГЕРАСИМ’ЮК О.В.

Вих. № 86

від 11.05.2021

 

Щодо зауважень та пропозицій

до проєкту Змін до Інструкції

 

Шановна Ольго Володимирівно!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

29 квітня 2021 року на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) у підрозділі «Проєкти для громадського обговорення» розділу «Регуляторна діяльність» опубліковано для громадського обговорення проєкт Змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (далі – проєкт Змін до Інструкції).

Слід зазначити, що раніше ІнАУ вже надавала свої зауваження та пропозиції до проєкту Змін до Інструкції листом від 31.07.2020 № 96.

https://inau.ua/document/lyst-no-96-vid-31072020-nacradi-z-pytan-telebachennya-i-radiomovlennya-shchodo-proektu-zmin

У нинішній редакції проєкту Змін до Інструкції запропоновано пункт 11 розділу III Інструкції доповнити реченням, яке передбачатиме можливість у разі потреби залучення фахівців інших державних органів до проведення перевірки ліцензіата.

Проте, що саме слід розуміти у слові «потреба» та «інші органи» та за умови вже наявного такого права залучати до перевірки ліцензіата представників інших органів, які здійснюють контроль та нагляд за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, у супроводжувальних документах до проєкту Змін до Інструкції не розкрито.

Тобто, ніяк не конкретизовано випадки, коли до перевірки ліцензіата можуть залучатись представники інших органів та не вказано переліку і взагалі розуміння поняття, що таке «інші органи».

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю). Також, у статті 2 цього Закону наведено перелік  відносин, на які не поширюється здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Тобто, державний нагляд (контроль) у наведених сферах здійснюється відповідно до спеціального законодавства.

Відповідно до Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» Національна рада, як конституційний, постійно діючий колегіальний орган, здійснює діяльність з нагляду за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами. Тобто, ніякі «інші органи» не наділені повноваженнями, аналогічними до повноважень Національної ради. Так як, і Національною радою власні повноваження не можуть бути перекладені на «інші органи» та не може бути будь-якої іншої «потреби», аніж повноваження, визначені Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та іншими законами України. Статтею 3 цього Закону, як один із принципів діяльності, визначено, що Національна рада не може делегувати свої повноваження третім особам.

Враховуючи наведене, просимо запропоновані зміни до пункту 11 розділу III Інструкції виключити.

 

Щодо запропонованих розробником змін до пунктів 2 та 9 розділу VII Інструкції, то, наразі, наполягаємо на врахуванні зауважень та пропозицій, раніше наданих ІнАУ у листі 31.07.2020 № 96.

 

Наостанок, вважаємо наразі недоцільним перегляд та скорочення окремих термінів, як це запропоновано проєктом Змін до Інструкції, адже суб’єкти господарювання (ліцензіати), як і інші суб’єкти країни, вже другий рік працюють в складних умовах для здійснення підприємницької діяльності, що викликані запровадженням та встановленням карантинних та обмежувальних заходів по запобіганню поширенню на території України коронавірусу COVID-19. Зокрема, Національній раді відомо про обмеження, коли працівники суб’єктів господарювання працюють не з офісів, а з дому, іноді органами місцевого самоврядування вводяться обмеження роботи міського транспорту. Зазначене, звісно, впливає на строки як доставки, так і відбору поштової кореспонденції. Проте, розробник, ініціюючи зміни щодо зменшення термінів для реагування ліцензіата на виявлені порушення, змінюючи підходи до порядку обліку термінів та строків, фактично, зарані створює несприятливі умови для суб’єкта господарювання (ліцензіата), унеможливлюючи повноцінну реалізацію ним права надати пояснення та захисту. При цьому доцільності та обґрунтування таких змін не надається.

 

Враховуючи вищенаведене, просимо врахувати надані ІнАУ зауваження та пропозиції до проєкту Змін до Інструкції та про результати розгляду просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                    А. Пятніков