Лист № 86 від 27.03.2019 директору КП «Наружное освещение» щодо врегулювання доступу до об'єктів будівництва

27.03.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 86 від 27.03.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Наружное освещение

  Директору КП «Наружное освещение»

Діденку Д.І.

пров. Вокзальний, 15, м. Слов’янськ

Донецька область, 84109

 

Копія:

Голові Слов’янської міської ради

Лях В.М.

Соборна площа, 2, м. Слов’янськ

Донецька область, 84122

 

 

Вих.№86

від 27 березня 2019 року

 

Щодо врегулювання доступу

до об’єктів будівництва (опор)

 

Шановний Дмитре Івановичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 200 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

            До ІнАУ надійшло звернення від учасника ТОВ «СДС-Схід», яке є оператором телекомунікацій та надає телекомунікаційні послуги абонентам у м. Слов’янськ, з проханням сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла при доступі до інфраструктури об’єктів будівництва (опор зовнішнього освітлення), власником (володільцем) яких є КП «Наружное освещение».

            Між ТОВ «СДС-Схід» та КП «Наружное освещение» укладено договір від 25.07.2016 № 45 про спільну експлуатацію опор зовнішнього освітлення.

ТОВ «СДС-Схід» повідомляє, що у 2018 році та на початку 2019 року неодноразово зверталось до КП «Наружное освещение» з проханням видати Технічні умови з доступу до опор зовнішнього освітлення та пропозиціями розглянути проект та підписати договір про доступ з метою приведення діючого договору у відповідність до частини шостої статті 16 Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ). Але, усі звернення залишались без належного реагування. Разом з цим, як повідомило ТОВ «СДС-Схід», на адвокатський запит отримано лист від 18.03.2019 № 01-01-07/1040, у якому КП «Наружное освещение» підтвердило, що є балансоутримувачем опор зовнішнього освітлення у                           м. Слов’янськ та відповідно до статуту уповноважене самостійно укладати договори, в т.ч. з операторами, провайдерами телекомунікацій.

Враховуючи вищенаведене та з метою захисту законних прав та інтересів учасника ІнАУ, а саме, ТОВ «СДС-Схід», вважаємо за необхідне звернути Вашу увагу на наступне.

Відповідно до частини другої Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про доступ чинні на день набрання чинності цим Законом договори, предметом яких є доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. На вимогу замовника або власника інфраструктури об’єкта доступу такі договори мають бути приведені у відповідність із частиною шостою статті 16 цього Закону у місячний строк з дня виставлення вимоги.

У частині шостій статті 16 Закону про доступ наведено перелік істотних умов договору з доступу. А, відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону про доступ відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, аніж визначені у частині четвертій цієї статті Закону про доступ, забороняється.

Вичерпні підстави для відмови у видачі технічних умов з доступу наведено у частині тринадцятій статті 12 Закону про доступ.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону про доступ ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону.

Крім того, загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, в т.ч. опор зовнішнього освітлення, врегульовано Правилами доступу до інфраструктури об’єкта будівництва, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 610. А, механізм формування та встановлення плати  за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва визначений у Методиці визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта будівництва, затвердженій наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.09.2018 № 247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.09.2018 за № 1119/32571.

Граничні розміри плати за доступ до елементів інфраструктури визначено у частині сьомій статті 17 Закону про доступ.

 

Враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас із проханням якнайшвидше вжити всіх вичерпних заходів, передбачених законодавством з питання забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, з метою розташування ТОВ «СДС-Схід» технічних засобів телекомунікацій, з використанням яких абонентам м. Слов’янськ надаються телекомунікаційні послуги, та укладення договору з доступу.

 

З повагою

Голова Правління

Інтернет Асоціації України