Лист № 88 від 05.04.2019 Голові НКРЗІ щодо запиту на прискорення розгляду звернень та видачі ТОВ «Юніонком» дозвільних документів

05.04.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 88 від 05.04.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у

сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001

 

Копія: Генеральному директору

ДП «Український державний центр

радіочастот»

Корсуну В.І.

пр. Перемоги, 151, м. Київ, 03179

 

Вих. № 88

від 05 квітня 2019 року

 

Щодо прискорення розгляду звернень

та видачі ТОВ «Юніонком» дозвільних документів

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Відповідно до Статуту, одним із напрямків діяльності ІнАУ є представництво та захист учасників в органах центральної та місцевої влади, інших державних та недержавних установах та організаціях з питань розвитку Інтернету, послуг в мережі Інтернет та ІКТ.

До ІнАУ надійшло звернення від учасника ТОВ «Юніонком», яке є оператором телекомунікацій та надає послуги доступу до Інтернету, в т.ч. на території Херсонської області, з проханням сприяти врегулюванню ситуації, яка виникла при отриманні ними дозволів на експлуатацію РЕЗ та висновку щодо електромагнітної сумісності на РЕЗ в смт. Новогригорівка Генічеського району Херсонської області. Також товариство отримало від НКРЗІ за підписом директора Департаменту державного нагляду О. Шнайдера лист від 15.02.2019 № 13-979/1311 про приведення роботи РЕЗ у відповідність до вимог законодавства.

Так, рішенням НКРЗІ від 27.04.2018 № 239 було продовжено термін дії ліцензії на користування РЧР в смузі 2,4 Ггц ТОВ «Юніонком» в межах території Херсонської області. Разом з цим, рішенням НКРЗІ від 21.08.2018 № 441 затверджено рішення УДЦР від 20.07.2018 № 80/09.1.2/17/8883 про відмову ТОВ «Юніонком» в продовженні строку дії дозволу на експлуатацію РЕЗ широкосмугового радіодоступу в межах смт. Новогригорівка Генічеського району Херсонської області з причин незначного відхилення від виділеної смуги РЧР.

У зв’язку з цим ТОВ «Юніонком» звернулось до ДП «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) з проханням видати новий дозвіл на експлуатацію базових станцій, а також дозвіл на експлуатацію абонентського пристрою. ТОВ «Юніонком» також повідомляє, що звернулось до УДЦР з метою отримання висновку щодо електромагнітної сумісності. Але, це звернення ТОВ «Юніонком» залишилось без розгляду з причин того, що УДЦР вважало, що «коефіцієнти підсилення антен РЕЗ, запланованих до розташування за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Новогригорівка, вул. Молодіжна, 2 не відповідають встановленим для обладнання RB711UA-2HnD відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України» від 10.05.12 № 229».

Таким чином, вважаємо, що ТОВ «Юніонком» дотримується законодавства та вживає заходів, направлених на отримання дозвільних документів на експлуатацію РЕЗ.

Проте, НКРЗІ у листі від 15.02.2019 № 13-979/1311 (далі – лист), керуючись інформацією від Херсонського обласного відділу Південної філії УДЦР, вказує про «продовження порушення законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України».

Разом з цим, вважаємо, що такі дії НКРЗІ по відношенню до ТОВ «Юніонком» не у повній мірі відповідають вимогам законодавства. Так, державний нагляд за користуванням РЧР України здійснюється на підставі Порядку здійснення державного нагляду щодо смуг радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 27.12.2012 № 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 175/22707, яке підлягає перегляду як таке, що не відповідає Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Але, в даному випадку, НКРЗІ посилається лише на інформацію структурного підрозділу УДЦР, а не результати заходів державного нагляду, вжитих відповідно до Закону. Тому, зроблені НКРЗІ у листі висновки «про продовження порушення законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України», не ґрунтуються на законних процедурах проведення заходів державного нагляду та не підтверджені судовими рішеннями про встановлення фактів порушення.

Крім того, УДЦР, відповідно до законодавства та за договором з користувачем РЧР України, проводить радіочастотний моніторинг у смугах частот загального користування, та мав повноваження надати рекомендації/пропозиції ТОВ «Юніонком» щодо приведення параметрів РЕЗ до встановлених норм, а не відмовляти в продовженні строку дії дозволу на експлуатацію РЕЗ.

Отже, вичерпний перелік повноважень УДЦР наведено у статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», де не передбачено для УДЦР права складати односторонні висновки у сфері державного нагляду за користуванням РЧР України.

Враховуючи вищенаведене та відповідно до законодавства вимагаємо прискорити розгляд звернень та видати ТОВ «Юніонком» відповідні дозвільні документи.

Крім цього, просимо надати роз’яснення стосовного того, згідно з якими затвердженими методиками, як це передбачено Законом України «Про радіочастотний ресурс України», УДЦР надав до НКРЗІ висновок про те, що обладнання (технічні параметри ізотропної потужності та тип антени) потребує реєстрації та не підпадає під застосування частини восьмої статті 30 Законом України «Про радіочастотний ресурс України». У разі відсутності таких методик просимо інформувати.

Відповідь на це звернення просимо надати письмово.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                                    О. Федієнко