Лист № 95 від 27.07.2020 НКРЗІ щодо пропозицій до проекту рішення НКРЗІ про звітність

27.07.2020
Вихідні реквізити: 
Вих. № 95 від 27.07.2020
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
НКРЗІ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

 

 

Вих. № 95

від 27.07.2020

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ

про звітність

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 220 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

14 липня 2020 року на офіційному вебсайті НКРЗІ за адресою http://www.nkrzi.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти», оприлюднено проект рішення НКРЗІ «Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»  (далі – проект рішення).

Термін надання пропозицій та зауважень до проекту рішення визначено до 14.08.2020.

У Аналізі регуляторного впливу до проекту рішення зазначається, що цілями державного регулювання є спрощення процедури надання звітності, організації електронної взаємодії між національним регулятором та операторами, провайдерами телекомунікацій, закріплення принципу «єдиного вікна» під час подання звітності, закріплення права надання звітності в електронній формі через офіційний вебсайті НКРЗІ за допомогою відповідних програмних засобів, з накладанням електронного цифрового підпису. Доцільність прийняття запропонованих змін НКРЗІ мотивує необхідністю удосконалення нормативно-правової бази у сфері надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг з метою сприяння ефективному функціонуванню операторів телекомунікацій.

Зокрема, у проекті рішення запропоновано встановити форму звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій», Інструкцію щодо її заповнення та відмінити форми звітності, які є на сьогодні.

ІнАУ, здійснивши аналіз проекту рішення, надає такі зауваження та пропозиції:

1. У розділі 4 «Інші послуги у сфері телекомунікацій» запропоновано звітність за строкою «4008 Доходи від надання інших послуг для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій».

НКРЗІ, відповідно до власного Положення, є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв`язку. У визначеній сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю). Тобто, НКРЗІ не виконує повноваження регулювання інших послуг для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Разом з тим, запропоноване формулювання є нечітким і потребує доопрацювання, в т.ч. з урахуванням положень Орієнтовного переліку видів телекомунікаційних послуг, форми опису телекомунікаційних послуг.

Пропонуємо таку редакцію:

«4008 Доходи від надання інших видів телекомунікаційних послуг».

 

2. Із звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій» виключити Розділ 9 «Можливість фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет по технологіям за адміністративно-територіальними одиницями».

По-перше, такої форми звітності в операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до мережі Інтернет, не існує на сьогодні. Тому, встановлення такої форми звітності з додатковими показниками, нами розцінюється як значне додаткове регуляторне навантаження на операторів, провайдерів телекомунікацій, яке спричинить значні додаткові людські та фінансові витрати. Крім того, впровадження такої додаткової звітності, тобто, даних про можливість фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет по технологіям за адміністративно-територіальними одиницями, не відповідає цілям державного регулювання, вказаним у Аналізі регуляторного впливу до проекту рішення та про що згадано вище у цьому листі.

По-друге. Відповідно до підпункту 1 пункту 6 Положення для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій НКРЗІ має право безоплатно в установленому законом порядку отримувати від операторів, провайдерів телекомунікацій, суб`єктів господарювання на ринку інформаційних послуг, операторів поштового зв`язку необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники.

З огляду на зазначене та відповідно до переліків основних завдань та повноважень, закріплених за НКРЗІ у пунктах 3 та 4 власного Положення, а також у статті 18 Закону України «Про телекомунікації», як органу державного регулювання у сфері телекомунікацій, не зрозуміло, для забезпечення саме якого завдання, НКРЗІ буде використовувати отримані від операторів, провайдерів телекомунікацій дані про можливість фактичного підключення до фіксованого доступу до мережі Інтернет по технологіям за адміністративно-територіальними одиницями, тим більше, з регулярністю раз на півроку (!).

Крім того, звітність, за своєю природою, це впорядкована система узагальнених показників, які характеризують діяльність підприємства за певний період. Проте, в даному випадку, НКРЗІ, під загрозою настання відповідальності оператора, провайдера телекомунікацій у разі ненадання звітності чи надання невірних даних, пропонує встановити невизначені дані («можливість фактичного підключення»), які не характеризують діяльність оператора, провайдера на певному телекомунікаційному ринку.

Проте, за необхідності, вважаємо, що такі дані можуть отримуватись НКРЗІ шляхом направлення запиту без встановлення регулярності подання такої інформації.

 

Враховуючи вищенаведене, просимо врахувати надані ІнАУ зауваження у проекті рішення.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                            А. Пятніков