Лист №77 від 25.05.2018 Прем'єр-міністру щодо проекту постанови КМУ «Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду, на які не поширюється дія ЗУ «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду у сфері господарської діяльності»

25.05.2018
Вихідні реквізити: 
Вих. № 77 від 25.05.2018
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Прем'єр-міністр України

Прем’єр-міністру України

ГРОЙСМАНУ В.Б.

 

Копія: Голові Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

Вих. № 77

від 25 травня 2018 р.

 

Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю),

на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

Шановний Володимире Борисовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 200 підприємств сфери ІКТ, серед яких, в переважній більшості, оператори та провайдери телекомунікацій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

22 травня 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) своїм рішенням № 279 схвалила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – проект постанови), яким пропонується включити НКРЗІ до Переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Зазначене рішення НКРЗІ буде направлене на розгляд Кабінету Міністрів України.

Необхідність внесення змін до Закону та прийняття постанови НКРЗІ мотивує у пояснювальній записці до проекту постанови наступним:

- обмеження на проведення заходів державного нагляду (контролю) не дозволяють НКРЗІ ефективно реагувати на письмові звернення юридичних осіб, державних органів і установ, правоохоронних органів про порушення законодавства у сфері телекомунікацій та у сфері користування радіочастотним ресурсом України, а також здійснювати контроль за обмеженими ресурсами України – номерним та радіочастотним;

- станом на початок 2018 року на обліку в НКРЗІ перебувають 493 письмових звернень юридичних осіб щодо порушень законодавства про телекомунікації та про радіочастотний ресурс України, в тому числі від Служби безпеки України та правоохоронних органів;

- обмеження унеможливлюють виконання НКРЗІ завдань, що визначені Указом Президента України від 15.05.2017 № 133, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Указ № 133/2017);

- подальше неефективне реагування на існуючі порушення вимог законодавства через встановлені обмеження може призвести до зазначених у пояснювальній записці наслідків, в т.ч. зростання рівня терористичних загроз; поширення пропагандистського контенту, що містить заклики до розпалювання національної ворожнечі, відверту антиукраїнську пропаганду як інструмент громадської думки і впливу на суспільство, передача якого здійснюється каналами зв’язку, в тому числі з використанням радіочастотного ресурсу України тощо.

Проте, здійснивши аналіз законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність НКРЗІ та зміст пояснювальної записки до проекту постанови, вважаємо, що зазначені у ній мотиви не відповідають дійсності з наступного.

Відповідно до пункту 2 Указу № 133/2017 контроль за виконанням рішення РНБОУ від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (далі – Рішення РНБОУ) покладено на Секретаря РНБОУ. А, відповідно до пункту 3 Рішення РНБОУ забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) покладено на Кабінет Міністрів України разом зі Службою безпеки України за участю Національного банку України.

Таким чином, НКРЗІ, відповідно до положень Указу № 133/2017 та Рішення РНБОУ, не визначалось таким, на якого покладено обов’язки з виконання завдань, визначених вказаними нормативно-правовими актами.

Межі та компетенція НКРЗІ визначені статтями 18, 19, 19-1 Закону України «Про телекомунікації» та Положенням про НКРЗІ, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011 зі змінами (далі – Положення про НКРЗІ).

Державний нагляд за ринком телекомунікацій та за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування НКРЗІ здійснює відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за № 92/22624, Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 27.12.2012 № 684 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 175/22707.

Не можна погодитись з тим, що саме обмеження на проведення заходів державного нагляду (контролю) шляхом здійснення планових перевірок, призводить до того, що «на обліку в НКРЗІ перебувають 493 письмових звернень юридичних осіб», адже, відповідно до пункту 6 Положення про НКРЗІ має право отримувати від суб’єктів господарювання безоплатно в установленому законом порядку необхідну для виконання своїх повноважень звітність та інформацію.

Положенням про НКРЗІ також не визначено повноваження національного регулятора у сфері телекомунікацій щодо процедури та переліку заходів реагування на терористичні загрози та на вплив поширюваного контенту (який, до речі, поширюють провайдери програмної послуги, а не оператори, провайдери телекомунікацій). Відтак, зазначені обґрунтування НКРЗІ щодо необхідності прийняття змін до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» також поза межами повноважень НКРЗІ.

Крім того, НКРЗІ не навела прикладів та динаміки випадків, що саме завдяки здійсненню планових перевірок операторів, провайдерів телекомунікацій, були виявлені та знешкоджені терористичні загрози, припинено випадки поширення пропагандистського контенту, інших загрозливих явищ для інформаційної безпеки країни.

Статтею 19 Конституції України гарантується, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас з пропозицією визнати за недоцільне прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яку схвалено рішенням НКРЗІ від 22.05.2018 № 279 з мотивів того, що НКРЗІ не надано належного обґрунтування доцільності внесення змін до нормативно-правового акту.

 

З повагою

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                  О. Федієнко