Обращение ИнАУ в госорганы по поводу незаконных действий ОАО "Укртелеком" (укр.)

11.04.2002
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

До Комітету з питань будівництва, транспорту і зв’язку Верховної Ради України;

Антимонопольного Комітету України;

Державного Комітету зв’язку та інформатизації України;

Державного Комітету з питань інформаційної політики,телебачення та радіомовлення України;

Державного Комітету з питань регуляторної політики та підприємництва;

Державного Комітету стандартизації, метрології та сертифікації України;

Управління зв’язку, телекомунікацій та інформатизації Київської міської державної адміністрації

Про грубе порушення ВАТ “Укртелеком” діючого законодавства України.

Враховуючи опублікування коментаря  ВАТ “Укртелеком”, Інтернет Асоціація України, в доповнення до листа-звернення від 10.04.2002 р., повідомляє про таке:

ВАТ “Укртелеком”, посилаючись на ряд підзаконних актів, таких як:

 1. Указ Президента України від 23.08.2001 року № 731/2001 «Про рішення Ради
  Національної безпеки і оборони від 19 липня 2001 року “Про заходи захисту
  національних інтересів  у галузі зв’язку та телекомунікацій”;
 2. Наказ Держкомзв’язку №33 від 22.02.2000 “Про порядок маршрутизації вхідного міжнародного телефонного трафіку”;
 3. Наказ Держкомзв’язку № 19 від 14.02.2001 г. “Про затвердження Положення  про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв’язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою”;

а також мотивуя порушенням маршрутизації вхідного трафіку, які виявлені в результаті перевірки, що проведена на підставі вказаних нормативних актів, здійснив обмеження вхідного зв’язку декількох операторів зв’язку, таких як ТОВ "Оптима Телеком", ЗАТ "Торгово-промисловий дім "І.,П.,С." та ТОВ "НПФ "Волз", чим порушив цілий ряд законів та підзаконних актів.

Згідно Наказу Держкомзв’язку № 33 від 22.02.2000 р., а саме  п. 2.1., на який посилається ВАТ “Укртелеком” у своєму коментарі, вказано, що Голові правління ВАТ “Укртелеком” в разі виявлення порушень порядку маршрутизації викликів, вжити заходів щодо застосування установленого порядку маршрутизації викликів, включаючи можливість технічних обмежень в обробленні викликів, які направлені з порушенням установленого порядку. Вказаний пункт Наказу встановлює можливість обмеження в обробленні викликів, які направлені з порушенням встановленого порядку  та не передбачає обмеження вхідного зв’язку, який не порушує чинні правила. Таким чином, ВАТ «Укртелеком» не мав законних підстав для обмеження вхідного зв’язку.

 1. Своїми діями ВАТ «Укртелеком» також порушив Положення про   діяльність
  операторів міжміського, міжнародного зв’язку телефонної мережі загального
  користування України та їх взаємодію між собою, а саме, п. 5.3: “Кожний оператор інформує інших операторів ТМЗК відносно ситуацій, які призвели або можуть призвестидо припинення обслуговування трафіку”. Між тим ніякої інформації від ВАТ “Укртелеком” ні до, ні в період здійснення обмежень трафіку, оператори зв’язку не отримували.
 2. Згідно п.3 Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного
  зв’язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію
  між собою, дії ВАТ «Укртелеком» порушують основні принципи взаємодії
  операторів:
  • захист інтересів споживачів послуг міжміського, міжнародного зв’язку.
  • забезпечення якості наданих послуг зв’язку.
 3. В результаті дій ВАТ «Укртелеком» постраждало більше ніж 100 тисяч користувачів Київської обласної телефонної мережі, які не мали можливості додзвонитись на номери Київськой міської нумерації.  Відбулось порушення Закону України «Про захист прав споживачів». А саме статті 12, в якій вказано, що користувач має право вимагати від виконавця, щоб якість наданих послуг відповідала вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів, умовам угод, а також інформації про товари, роботи та послуги.  Стаття 13 цього ж Закону зобов’язує виконавця забезпечити нормальний рівень послуги на протязі дії угоди.
 4. Дії, які були здійснені, можна розцінювати як зловживання монопольним становищем на ринку послуг місцевого телефонного зв’язку, яке призвело до обмеження інших суб’єктів господарювання та користувачів, що суперечить антимонопольному законодавству України.

Таким чином, в результаті незаконних дій ВАТ «Укртелеком» завдані значні збитки:

 • Державі, в розмірі  втраченого зиску (неотриманого доходу ВАТ «Укртелеком);
 • Цілому ряду Інтернет провайдерів, які не мали можливість надавати якісні Інтернет послуги в результаті вказаних дій ВАТ “Укртелеком”;
 • Великій кількості користувачів Київської телефонної мережі, як юридичних так і фізичних осіб, що є  невиконанням ВАТ “Укртелеком” своїх договірних зобов’язань щодо надання послуг зв’язку.
 • Недержавним операторам телефонного зв’язку, вхідні дзвінки яких було незаконно обмежено.

На основі вищевказаного  Інтернет Асоціація України звертається в органи державної влади та управління з проханням  сприяти  захисту інтересів вказаних вище суб’єктів правовідносин в галузі зв’язку, права яких були порушені, з метою реалізації антимонопольної політики в області зв’язку, а також досягнення рівності суб’єктів усіх форм власності.

Додаток: Офіційний коментар ВАТ «Укртелеком».

Голова Правління ІнАУ

О. Ольшанський