Открытое письмо Председателю Верховной Рады Украины Литвину В.М. относительно законопроекта № 9179 „Про внесення змін до ЗУ “Про національну програму інформатизації”

28.03.2006
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
                                      ВІДКРИТИЙ ЛИСТ                                                    Голові Верховної Ради України
                                                    Пану Литвину В.М.
                             Шановний Володимире Михайловичу!

    До Вас звертаються представники професійних об'єднань підприємців та громадських
організацій, що об'єднують працівників галузі інформаційних технологій та
телекомунікацій  з проханням відкликати запропонований Вами законопроект № 9179 „Про
внесення змін до ЗУ “Про національну програму інформатизації”, оскільки його прийняття
завдасть величезної шкоди процесам розвитку інформатизації в України.
    Основний зміст законопроекту зводиться до доповнення ЗУ “Про національну програму
інформатизації” статтею, яка визначає, що «реалізація машин для автоматичної обробки
інформації (персональних та інших комп'ютерів) може здійснюватися в Україні лише за
умови обладнання їх інтегрованою лексикографічною системою "Словники України".
    Законопроект має регуляторний характер та стосується всіх без винятку суб’єктів
підприємницької діяльності, які реалізують (продають) персональні та інші комп'ютери.
    Крім того, аналіз змісту свідчить про те, що запропоновані зміни до ЗУ “Про
національну програму інформатизації” протирічать:
1. Конституційним принципам свободи підприємницької діяльності (ст. 42 Конституції);
2. Законодавству про захист конкуренції в Україні (ст.15, 17 ЗУ "Про захист економічної
конкуренції"; ст. 25, 26, 31 Господарського кодексу України);
3. Здоровому глузду, враховуючи, що існує багато типів машин для автоматичної обробки
інформації, на яких не можуть бути встановлені будь-які лексикографічні системи. Крім
того, саме формулювання “реалізація машин для автоматичної обробки інформації
(персональних та інших комп’ютерів)” є технічно недосконалим та не може бути використане
для виконання цілей законопроекту.
    Суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізують (продають) персональні та інші
комп'ютери, мають право на свій розсуд встановлювати як їх конфігурацію, так і їх
програмне наповнення тому, що ці фактори є визначальними для визначення маркетингової
політики. Крім того, примусове нав’язування споживачам за їх кошти певних продуктів
споживання ("Словників України") є істотним порушенням прав громадян України.
    На інформаційному ринку України мають місце різноманітні україномовні
лексикографічні програмні засоби, які можуть бути використані у персональних та інших
комп'ютерах. Тому встановлення Законом України вимоги щодо обов’язкового встановлення
конкретної лексикографічної системи "Словники України" є істотним порушенням
законодавства про захист конкуренції в Україні. 
    Таким чином, законопроектом не враховано в повному обсязі специфіки сфери
інформатизації, а також негативні наслідки, до яких можуть призвести запропоновані
зміни.
    Ми виступаємо проти прийняття законопроекту № 9179 як такого, що не відповідає
Конституції та  діючому законодавству України, і просимо прийняти до уваги думку
фахівців у галузі інформаційних технологій та телекомунікацій.


Голова Правління
Інтернет Асоціації України                                          Попова Т.

Голова комісії УСПП
з питань  науки і технологій                                        Пєтухов І.

Голова Комісії УСПП з питань телекомунікацій
та інтелектуальних мереж                                            Пекар В.

Член Громадської Ради з питань ІКТ                                  Азаров С.

Голова Всеукраїнської асоціації
комп'ютерних клубів                                                 Бернатович О.

Президент Спілки
Кабельного телебачення України                                      Ляхов А.

Виконавчий директор
Асоціації  "IT-Україна"                                             Коженкін О.
  
Голова ради Асоціації "Телас"                                       Соловйов Ю.

Директор Асоціації
"Україна - розвиток через Інтернет"                                 Колотілов Є.

Виконавчий директор
Асоціації ІТ дистриб’юторів України                                 Поздняков В.

Голова Правління Всеукраїнської асоціації
операторів кабельного телебачення
та телеінформаційних мереж                                          Лабунський Ю.