Открытое письмо Президенту Украины

30.07.2006
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
                                                              Президенту України
                                                  Пану Ющенку Віктору Андрійовичу                                    ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

                               Шановний пане Президенте!


До Вас звертаються представники професійних об'єднань,  громадських організацій та
компаній,  що  працюють в галузі інформаційних технологій та телекомунікацій, які
занепокоєні ситуацією, що склалася в сфері регулювання галузі зв’язку, зокрема навколо
прозорості та ефективності прийняття рішень щодо  видачі ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом.

Відповідно до Концепції розвитку телекомунікацій в Україні до 2010 року  основними
завданнями  з  використання радіочастотного ресурсу є його оптимальний   розподіл та
виділення смуг частот для перспективних радіотехнологій. Згідно з законодавством,
розподіл частот покладено на  Національну комісію з питань регулювання зв’язку України
(НКРЗ).
Останнім часом Національна комісія з питань регулювання зв’язку лише декларує політику
сприяння бізнесу та стимулювання розвитку нових технологій, однак, в той же час своїми
діями демонструє непрозорість та неефективність розподілу радіочастотного ресурсу.  Про
що свідчать наступні факти.
1. Лише державний монополіст ВАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на зв'язок 3G, інші
оператори вже півроку чекають своєї черги.
2. Більше півроку триває конфлікт НКРЗ та компанії «Українські Новітні Технології» за
право використовувати частоти 3,4 - 3,7 ГГц для технології WiMAX.
3. Ще в лютому цього року, НКРЗ створила робочу групу щодо напрацювання механізмів
розподілу радіочастотного ресурсу для технології WiMAX. Представники Комісії запевняли
громадськість та бізнес, що ліцензії на частоти цієї перспективної технології будуть
видаватися відкрито, публічно, та на тендерній основі, за принципом «хто більше
заплатить». Але до цього дня жодної ліцензії на частоти для WiMAX оператори не отримали.
4. Відповідно до нового Плану розподілу частот діапазон 3,4 - 3,8 ГГц віднесено до
технології IEEE 802.16  (WiMAX) та  протягом п'яти років має бути звільнений від
радіорелейного зв’язку. Це відповідає світовим тенденціям. Але представники Комісії
забули про цей найбільш перспективний для технології WiMAХ частотний діапазон і
спрямували всю увагу на менш перспективний в світі діапазон 5 ГГц.
5. НКРЗ відмовляє відомим компаніям в прийомі заявок на видачу ліцензії на частоти в
діапазоні 3,4 - 3,8 ГГц. Але своїм рішенням від 18.05.06  (р. № 274) видає ліцензію на
неперспективний радіорелейний зв'язок нікому невідомій компанії
ТОВ «Компанія «Конфіденційні телекомунікації України» на 10 років на всі 27 регіонів
України в діапазоні частот 3,6 - 3,8 ГГц. Таким чином, ліцензія на 10 років видана для
технології, яка впродовж 5 років має бути закрита в цьому частотному діапазоні. При
цьому ширина смуги частот становить 200 МГц, коли відомо, що для розгортання мереж
радіорелейного зв’язку достатньо смуги в 20 МГц.
6. За українським законодавством, маючи ліцензію на неперспективний радіорелейний
зв'язок, ТОВ «Компанія «Конфіденційні телекомунікації України» з часом може змінити
технологію радіорелейного зв’язку на технологію WiMAX без проведення будь-яких тендерів
на ці частоти. З урахуванням того, що компанія «Українські новітні технології» володіє
ліцензією на смугу 300 МГц в цьому ж діапазоні (3,4 - 3,7 ГГц), подібне рішення Комісії
ставить під загрозу розвиток цієї технології в Україні та сприяє монополізації ринку.
7. Вартість ліцензій на радіочастоти для технології WiMAX (прописаної в плані
використання частотного ресурсу України) становить в середньому на один регіон 1007,4
грн./1МГц
,  якщо вважати що ця радіотехнологія відповідає виду радіозв’язку у
багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного
зображення, передавання звуку, цифрової інформації або 13600 грн./1МГц, якщо
віднести її до інших видів. Тобто реальна вартість ліцензії на смугу 200 МГц на всі 27
регіонів складала б  5 млн. 440 тисяч гривень або 73 млн. 440 тисяч гривень
мінімум
.  Вартість 1 МГц  для радіорелейного зв’язку, на який видана ліцензія
ТОВ «Компанія «Конфіденційні телекомунікації України», складає лише 85 грн./1
МГц/1регіон
.Тобто, вартість подібної ліцензії не перевищує 460 тисяч гривень.
Таким чином, рішення Комісії про видачу ліцензії на неперспективний напрямок, без
проведення необхідного конкурсу, позбавило державний бюджет вже сьогодні  значної
суми коштів!
По-перше, подібні дії Національної комісії з питань регулювання зв’язку ставлять під
сумнів виконання статті 16 закону України «Про телекомунікації»,  де зазначено, що метою
регулювання у сфері телекомунікацій є максимальне задоволення попиту споживачів на
телекомунікаційні послуги, створення сприятливих організаційних та економічних умов для
залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та
модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки. Та
статті 13 закону України „Про радіочастотний ресурс”, яка вимагає забезпечення рівних
умов отримання радіочастотного ресурсу України на прозорих і недискримінаційних засадах,
підзвітність регулювання, заохочення  конкуренції.
По-друге, український ринок ІКТ втрачає потенційних іноземних інвесторів. При детальному
вивчені ситуації, іноземні експерти приходять до висновку, що регулювання ринку є
недостатньо прозорим і вкладати гроші в телекомунікаційні проекти в Україні є
ризикованим.
Такі дії НКРЗ можуть стати перепоною на шляху до впровадження найсучасніших
телекомунікаційних технологій, які мають станути у найближчому майбутньому базисом для
швидкого економічного розвитку України, та перешкоджають залученню сучасних європейських
моделей управління.

Представники професійних об'єднань підприємців та громадських організацій, занепокоєні
ситуацією, що склалася на ринку телекомунікацій, констатують існування низки принципових
проблем, що стримують розвиток WiMAX та рекомендують:
1. Антимонопольному комітету України розглянути рішення НКРЗ від 18.05.06  (р. №
274) щодо видачі ліцензії на неперспективний радіорелейний зв'язок
ТОВ «Компанія «Конфіденційні телекомунікації України»  на предмет відповідності
законодавству про захист економічної конкуренції.
2. Національній комісії з питань регулювання зв’язку України
   - невідкладно прийняти рішення та оголосити про  прийом заяв на отримання ліцензій на
користування радіочастотним ресурсом України в діапазоні 3,6 – 3,8  ГГц для впровадження
перспективних технологій широкосмугового доступу від суб’єктів господарювання.
- у випадку, якщо заявлена від суб’єктів господарювання потреба в радіочастотному
ресурсі України в діапазоні 3,6 – 3,8  ГГц буде перевищувати його фактичну наявність,
оголосити про проведення конкурсу (тендеру) у відповідності до чинного законодавства
України;
- приймати рішення про надання згоди на дострокову зміну радіотехнологій, що
використовуються ТОВ «Компанія «Конфіденційні телекомунікації України» на підставі
ліценції на користування радіочастотним ресурсом в діапазоні 3,6 – 3,8 ГГц лише за умови
виконання попередніх двох рекомендацій;
- з метою забезпечення прозорості прийняття рішень щодо розподілу радіочастотного
ресурсу на офіційному вебсайті відображати інформацію  про всі складові цього процесу
від прийняття заявок до видачі ліцензій, а також публікувати стенограми засідань і
результати поіменного голосування.
-  терміново створити Громадську раду та чітко прописати механізми узгодження та
імплементації рішень Ради.
3. Міністерству транспорту та зв’язку України
- розробити рекомендації щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом   та
подати для публічного обговорення проект Концепції розвитку новітніх радіотехнологій для
широкосмугового доступу.

Враховуючи вищезазначене, представники професійних об'єднань,  громадських
організацій та компаній,  що  працюють в галузі інформаційних технологій та
телекомунікацій, звертаються до Вас, як до єдиної інстанції, якій, згідно законодавства
України, підзвітний регулюючий орган галузі зв’язку,  та вимагають  звернути увагу на
неефективність державного регулювання телекомунікаційної сфери, провести аналіз
діяльності НКРЗ, докласти зусиль для врегулювання ситуації та виконання викладених
рекомендацій з метою недопустити гальмування стрімкого  зростання ринку телекомунікацій
в Україні.                                                     Голова Правління
Інтернет Асоціація України                           Т. Попова
Асоціація учасників ринку
                                                     ГоловаПравління
бездротових мереж передачі даних                     О.Мандрикін                 
Wireless Ukraine
                                               
                                                                                                                                    Член ГромадськоїРади
Громадська Рада поІКТ                                Ю. Соловйов
                                                     Заступник директора
Інститут Інформаційного Суспільства                  Я. Павловський


                                                     Голова компанії
Компанія “ПАН Телеком Груп”                          Ю.  Безбородов                                                     Президент компанії
Компанія “Київстар Дж. Ес. Ем.”                      І. Литовченко

                                                                                                                 

                                                     Генеральний директор
Компанія “МІК-Телеком”                               Ю. Михайлов
                                                                                          Директор компанії
Компанія “Скай Віжн Україна”                         Є. Шварцман                                                     Директор компанії
Компанія “Фауст ІСП”                                 В. Трикутько