Открытое письмо в НКРС относительно ответа Комиссии на письмо Президенту Украины

30.08.2006
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії з питань регулювання зв’язку України Гайдуку О. В.Вих. № 463 від 30.08.2006 р. ВІДКРИТИЙ ЛИСТ Шановний Олеже Васильовичу! Нами була отримана відповідь НКРЗ за підписом в.о. Голови О. Філіпової (від 16.08.2006 вих. № 08-5487/13) на Відкритий лист представників громадськості та операторів телекомунікацій на ім'я Президента України В. А. Ющенка від 03.07.2006 р. № 362. Аналіз змісту відповіді, а також реальні дії НКРЗ дають привід висловити сумнів в тому, що НКРЗ послідовно проводить політику, яка спирається на принципи дотримання законності, забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України в інтересах усіх категорій користувачів, забезпечення рівних умов отримання радіочастотного ресурсу України на прозорих і недискримінаційних засадах, забезпечення прозорості та підзвітності регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України. 1. Питання видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом ВАТ "Укртелеком". Посилання НКРЗ на низку доручень Уряду в якості підстави для прийняття рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження ВАТ "Укртелеком" систем мобільного зв'язку третього покоління не можуть бути прийняті до уваги тому, що ці доручення не відносяться до законодавчої бази, якою НКРЗ повинна користуватись при вирішенні цього питання. Телекомунікаційна спільнота, суспільство не були поінформовані про результати реальної конверсії та результати натурних випробувань, які повинні були стати основою для видачі ліцензії ВАТ "Укртелеком" на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до постанови КМУ від 22.11.2005 р. № 1104. Законодавцем була надана можливість НКРЗ видати ліцензію ВАТ "Укртелеком" на користування радіочастотним ресурсом поза межами тендерної процедури - дія частини третьої статті 30 Закону була зупинена на 2006 рік в частині надання ВАТ "Укртелеком" ліцензії на користування радіочастотним ресурсом для впровадження радіотехнології мобільного зв'язку третього покоління на конкурсних або тендерних засадах (п. 35 ст. 77 Закону України «Про державний бюджет України на 2006 рік» від 20.12.2005 р. № 3235). НКРЗ своїм рішенням від 01.12.2005 р. № 145 видала ВАТ "Укртелеком" ліцензію на користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот 1935-1950 МГц, 2015-2020 МГц, 2125-2140 МГц для радіотехнології мобільного зв'язку третього покоління. Тобто НКРЗ на 19 діб раніше прийняття Закону України «Про державний бюджет України на 2006 рік» та на місяць раніше законної підстави застосування поза межами конкурсної або тендерної процедури видала ВАТ "Укртелеком" ліцензію на користування радіочастотним ресурсом. Таким чином, рішення НКРЗ від 01.12.2005 р. № 145 про видачу ВАТ "Укртелеком" ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот 1935-1950 МГц, 2015-2020 МГц, 2125-2140 МГц не відповідало чинному законодавству. 2. Питання видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у смузі частот 3600- 3800 МГц для мережі радіорелейного зв'язку ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України". В пункті 5 відповіді НКРЗ пояснює, що під час прийняття рішення щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у смузі частот 3600-3800 МГц для радіорелейного зв'язку ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України" вона спиралась на позитивні висновки Українського державного центру радіочастот щодо можливості видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, тобто на те, що зазначена смуга радіочастот 3400-3800 МГц була вільна, або іншими словами - існувала наявна можливість видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом. В іншій частині своєї відповіді НКРЗ стверджує, що «смуга радіочастот 3600-3800 МГц не була вільною і на даний час не є вільною від радіоелектронних засобів інших радіотехнологій». Ці суперечливі твердження потребують додаткових пояснень НКРЗ, зокрема, щодо прийняття рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у смузі частот 3600-3800 МГц для мережі радіорелейного зв'язку ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України". Частина 3 ст. 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» визначає наступне – «у разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то вільні смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах.» Для з’ясування чи перевищує заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України його фактичну наявність, НКРЗ повинна діяти відповідно до «Положення про проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України», яке затверджено її рішенням від 24.11.2005 р. № 131. А саме, відповідно до п. 3.1 зазначеного Положення, НКРЗ повинна для визначення заявленої потреби в радіочастотному ресурсі опублікувати оголошення в своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті НКРЗ про прийом повідомлень щодо наміру отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в конкретних смугах (номіналах) радіочастот для визначених радіотехнологій. Повідомлення щодо наміру отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у вільних смугах (номіналах) радіочастот приймаються протягом 30 календарних днів від дати оголошення. Протягом десяти робочих днів після припинення прийняття заяв НКРЗ приймає рішення щодо необхідності проведення Конкурсу. З огляду на те, що Законодавець прийняв спеціальний законодавчий акт (п. 35 ст.77 Закону України «Про державний бюджет України на 2006 рік») для забезпечення видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом поза конкурсною процедурою та на наявність вимог «Положення про проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України», обов’язковим етапом процедури видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом є дії НКРЗ щодо визначення заявленої потреби в радіочастотному ресурсі шляхом опублікування оголошення в своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті про прийом повідомлень щодо наміру отримання ліцензії. Аналіз матеріалів, які НКРЗ оприлюднювала, не дає підстав стверджувати, що НКРЗ опубліковувала оголошення в своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті НКРЗ про прийом повідомлень щодо наміру отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот 3400-3800 МГц. Таким чином, виявляється, що процедура видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у смузі частот 3600-3800 МГц для мережі радіорелейного зв'язку ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України" не відповідала чинному законодавству. 3. Питання прозорості діяльності НКРЗ. НКРЗ у відповіді перелічило заходи, які повинні забезпечувати прозорість її діяльності щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом. Аналіз стану виконання цих заходів свідчить про наступне. 1. Публікація на веб-сайті усіх рішень НКРЗ. Навіть поверховий аналіз рішень НКРЗ, зміст яких розміщено на веб-сайті свідчить про те, що біля 50 % рішень на ньому відсутні, особливо це стосується тих рішень, які викликали суспільний резонанс. Всупереч вимогам Регламенту НКРЗ, на веб-сайті практично не оприлюднюється Порядок денний кожного засідання НКРЗ (п. 2.5 Регламенту). Всупереч вимогам «Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», який затверджено Постановою КМУ від 4 січня 2002 р. № 3, на веб-сайті НКРЗ відсутня або надана в неповному обсязі інформація про: · основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників; · плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них; · звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів; · відомості про регуляторну діяльність органу; · розпорядок роботи органу та час прийому керівництва; · цільові програми у відповідній сфері; · відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти. 2. Яскравим свідченням відношення НКРЗ до участі громадськості, представників операторів в опрацюванні проектів нормативно правових актів є її дії щодо розробки проектів Умов тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у діапазоні 5470 - 5670 МГц, Регламенту тендерної комісії НКРЗ та Плану роботи з проведення тендера (далі - Проекти). Пунктом 2 Рішення НКРЗ від 13 липня 2006 року № 326 було передбачено оприлюднення зазначених Проектів на веб-сайті НКРЗ терміном до 01.08.2006 р. для отримання зауважень та пропозицій. Але, відповідно до п. 2 Рішення НКРЗ від 03.08.2006 р. № 344, тобто через 3! доби після запропонованої дати оприлюднення, були затверджені Умови тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом в діапазоні 5470-5670 МГц та Регламент тендерної комісії НКРЗ. Такі дії НКРЗ порушують вимоги законодавства України щодо підготовки та прийняття регуляторних актів і можуть бути кваліфіковані як зневажливі по відношенню до тих, від кого чекали надання зауважень та пропозицій. Таким чином, з огляду на вищезазначене, можна вважати, що діяльність НКРЗ не вирізняється прозорістю і саме в тих питаннях, які мають велике значення для розвитку ринку телекомунікацій та викликають суспільну увагу і резонанс. Підсумовуючи, треба зауважити наступне. Після пильного аналізу змісту відповіді НКРЗ можна дійти наступних висновків: текст відповіді рясніє алогізмами та суперечливими твердженнями в її різних частинах, а також прямою невідповідністю чинному законодавству; представники НКРЗ не змогли знайти переконливих аргументів та доказів щодо відповідності законодавству дій НКРЗ стосовно видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом в зазначених випадках. І перше, і друге однаково прикро та може мати негативні наслідки для розвитку телекомунікаційного ринку України, залучення інвестицій та покращення стану задоволення потреб користувачів телекомунікаційними послугами.

Додаток 1 (18 аркушів)

Додаток 1 (18 аркушів) - Правовий аналіз відповіді НКРЗ за підписом в.о. Голови О. Філіпової (від 16.08.2006 вих. № 08-5487/13) на Відкритий лист представників громадськості та операторів телекомунікацій на ім'я Президента України В. А. Ющенка від 03.07.2006 р. № 362.Голова Правління Інтернет Асоціації України Т. Попова