Ответ Генеральной Прокуратуры Украины Г. Удовенко относительно приказа № 122

20.11.2002
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ 
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

252601, м. Київ-11, Різницька, 13/15

20.11.02 № 7/1/1-7882-02
06-23/14-6257

Голові Комітету Верховної
Ради України з питань прав
людини, національних меншин
і міжнаціональних відносин
Удовенку Г.Й.                        

                         
                       Шановний Геннадію Йосиповичу!

Ваше звернення, щодо невідповідності чинному законодавству наказу Держкомзв`язку
України "Про затвердження Порядку складання та ведення переліку підприємств
(операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних
органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та
організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є
об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством" від
17.06.02 №122, розглянуто.
Повідомляю, що зазначений наказ прийнято на виконання Указу Президента України
від 24.09.01 №891/2001 "Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних
ресурсів у мережах передачі даних" та постанови Кабінету Міністрів України від
12.04.02 №522 "Про затвердження порядку підключення до глобальних мереж передачі
даних".
Згідно ст.19 Закону України "Про прокуратуру", перевірка додержання законів
проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, які
вимагають прокурорського реагування.
У зверненні не наведено конкретних фактів порушення таємниці листування із
використанням системи моніторингу для контролю за забезпеченням безпеки
інформації у мережах передачі даних. Якщо Вам відомі такі факти, прошу
поінформувати про них Генеральну прокуратуру України.
Ураховуючи викладене, заходи прокурорського реагування не застосовувались.

З повагою
Заступник Генерального
прокурора України                                                 Т.Корнякова