Ответ Госкомсвязи относительно действия Приказа № 122

17.06.2002
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
(Держкомзв'язку України)
01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22
тел. 228-15-00, факс 228-61-41 www.stc.gov.ua 
e-mail: mailbox@stc.gov.ua

„15” 04  2003  № 260/ 19-01
 

На   №  102 
від  „04” 04  2003          

Інтернет Асоціація України
01025, м. Київ, вул. Олеся Гончара,  15/3, офіс 22

На Ваш лист від 04.04.2003 № 102 повідомляємо наступне:
наказ Держкомзв'язку від 17.06.02 № 122 не відмінений;
порядок підключення державних установ до мережі Інтернет регламентується
постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2002 №522 "Про затвердження
Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних";
наявність атестату відповідності комплексної системи захисту інформації оператора
послуг передачі даних вимогам нормативних документів України у сфері технічного
захисту інформації, виданого ДСТСЗІ СБУ, є необхідною але не єдиною умовою
включення цього оператора до переліку згідно з наказом Держкомзв'язку від
17.06.02 № 122 і відповідно - отримання оператором права надавати послуги
передачі даних установам, на яких розповсюджується дія Указу Президента України
від 24.09.2001 №891;
станом на 14.04.2003 до вказаного переліку не включено жодного оператора.


Начальник Управління формування
інфраструктури інформатизації
та розвитку Інтернет                                  О. Нестеренко