Парламентські слухання «Реформи галузі ІКТ та розвиток інформаційного простору». "Усунення завад у доступі до інфраструктури телекомунікацій та її використанні"