Письмо от Народного депутата Украины Коржа В. Т. относительно проекта Закона Украины "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

22.11.2006
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

«17» листопада 2006 року

Голові Правління Інтернет Асоціації
України (ІнАУ) Поповій Т.В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

07 листопада 2006р. у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо вдосконалення законодавства у галузі зв'язку) (реєстр. № 2493), що є доопрацьованим варіантом законопроекту (реєстр. № 9193), який був внесений до Верховної Ради України наприкінці 9-ї сесії IV скликання, у березні 2006 року. Протягом березня — жовтня цього року законопроект (реєстр. 9193), активно обговорювався з громадськістю у сфері телекомунікацій. Цей процес широко висвітлювався у засобах масової інформації. Обговорення положень законопроекту відбувалось також за участю іноземних представництв та міжнародних організацій.

До  законопроекту подано велику кількість зауважень і пропозицій, які були нами враховані. Ми, як автори законопроекту, зацікавлені у співпраці із центральними органами виконавчої влади, які мають безпосереднє відношення до розвитку галузі зв'язку, операторами і провайдерами телекомунікацій, професійними асоціаціями і громадськими організаціями у сфері телекомунікацій для найбільш повного врахування зауважень і пропозицій при подальшій роботі із проектом Закону.

Надсилаємо Вам текст зазначеного законопроекту, порівняльну таблицю та   пояснювальну записку   на   оптичному   носії   (диск).   Зазначені   тексти документів можуть бути Вами отримані також з офіційного сайту Верховної Ради України в розділі «законопроекти» за адресою: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=28594.

Просимо Вас надати висновки щодо зазначеного законопроекту (реєстр. 2493 від 07.11.2006 року), а також у разі необхідності, надати обґрунтовані зауваження і пропозиції до документів законопроекту у встановленому законодавством порядку.

Додаток:
1. Магнітний носій інформації - дискета із текстами законопроекту реєстр. 2493 від 07.11.2006 року - 1 прим.


З повагою,  
Народні депутати України:                                   Корж В.Т.