Письмо Премьер-министру Украины относительно ответа НКРС на Открытое письмо Президенту Украины

30.08.2006
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
                                                          Прем’єр-міністру України
                                                          Януковичу В. Ф.


               
                              Шановний Вікторе Федоровичу!

   Представники громадськості та операторів телекомунікацій направили на ім'я Президента
України В. А. Ющенка Відкритий лист від 03.07.2006 р. № 362  про стан справ у сфері
використання радіочастотним ресурсом України з огляду на невідповідність законодавству
дій НКРЗ щодо видачі ліцензій в смугах радіочастот 1935-1950 МГц, 2015-2020 МГц, 2125-
2140 МГц, а також в смугах радіочастот 3400-3800 МГц (додаток 1).
Національна комісія з питань регулювання зв’язку своїм листом від 16.08.2006 р. № 08-
5487/13 надала відповідь щодо роз’яснення ситуації, на яку звертали увагу представники
громадськості та операторів телекомунікацій (додаток 2).
Аналіз змісту відповіді свідчить про те, що наведені фахівцями НКРЗ аргументи щодо
законності та прозорості своїх дій не є переконливими з правової точки зору, більш того,
в деяких частинах вони є суперечливими чинному законодавству. Особливе занепокоєння
викликає відповідність законодавству видача ліцензій ВАТ "Укртелеком" для впровадження
систем мобільного зв'язку третього покоління, ТОВ "Компанія "Конфіденційні
телекомунікації України", ТОВ «Перша інвестиційна спілка»,  ТОВ «Українські новітні
телекомунікації», ТОВ «ЕС-Лайн», ТОВ «САНКОМ».
   Стислі результати аналізу відповіді були направлені до НКРЗ в якості Відкритого листа
від 30.08.2006 р. № 463 (додаток 3).
   На наш погляд, невідповідність законодавству видачі ліцензій зазначеним операторам
становить певну загрозу їх майбутньої діяльності, особливо це стосується
ВАТ "Укртелеком" з огляду на його важливу роль для розвитку ринку телекомунікацій
України.
   Враховуючи вищенаведене та те, що ефективне регулювання використання радіочастотного
ресурсу України є одним із визначальних факторів прискореного розвитку
телекомунікаційного ринку за рахунок впровадження новітніх радіотехнологій та широкого
залучення інвестицій, просимо Вас здійснити заходи щодо проведення незалежної та
об’єктивної оцінки діяльності НКРЗ, зокрема в частині законності видачі ліцензій в
смугах радіочастот 1900-1920, 1935-1950 МГц, 2015-2020 МГц, 2125-2140 МГц, а також в
смугах радіочастот 2320-2400, 3400-3800 МГц. Зі свого боку ми готові запропонувати
допомогу експертів для участі в цій роботі.

   Додаток 1 – копія Відкритого листа Президенту України (3 аркуші)
   Додаток 2 – копія відповіді НКРЗ на Відкритий лист Президенту України  (6 аркушів)
   Додаток 3 – копія Відкритого листа до НКРЗ (4 аркуші)
   Додаток 4 – правовий аналіз відповіді НКРЗ на Відкритий лист представників
громадськостіта операторів телекомунікацій на ім'я Президента України В. А. Ющенка 
(18 аркушів)  З повагою,
Голова Правління
Інтернет Асоціації України                                                                   Т. Попова