Письмо из Антимонопольного Комитета Украины относительно выдачи лицензий на пользование радиочастотным ресурсом

24.07.2006
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

03035, Київ-35                                                                        
вул. Урицького, 45
Факс 428-13-25
тел. 428-13-20

Голові правління
Інтернет Асоціації
України
Т. ПОПОВІЙ

Щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом

Шановна Тетяно Володимирівно!

За результатами розгляду направленого до Антимонопольного комітету України з Генеральної прокуратури України листом від 20.10.2006 № 41-02/662 звернення Інтернет Асоціації України від 30.08.2006 № 465 Президенту України, зокрема, щодо надсилання відкритого листа Інтернет Асоціації України Національній комісії з питань регулювання зв'язку України стосовно відповіді Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 16.08.2006 № 08-5487/13 на відкритий лист Президенту України від 03.07.2006 №362 (надісланого до Генеральної прокуратури України з Секретаріату Президента України) повідомляємо наступне.

Згідно зі статтею 10 чинного Закону України "Про радіочастотний ресурс" (надалі -Закон) Кабінет Міністрів України затверджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот і План використання радіочастотного ресурсу України.

Чинний на сьогодні План використання радіочастотного ресурсу України було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815.

Рішення НКРЗ від 18.05.2006 №274 "Про видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України" в частині видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України" у смугах радіочастот 3600,-3700,0 і 3700,0-3800,0 МГц, та рішення НКРЗ від 02.03.2006 № 215 "Про видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України", в частині видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом ТОВ "Санком" (у смугах радіочастот 2345,0-2400,0 МГц) та ТОВ "ЕС-ЛАЙН" (у смугах радіочастот 2300,0-2305,0; 2320,0-2345,0 МГц), приймались до затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 Плану використання радіочастотного ресурсу України.

Відповідно до частини 6 статті 9 Закону України "Про радіочастотний ресурс" (надалі - Закон) в редакції від 01.01.2003 План використання радіочастотного ресурсу України повинен був розроблятися Центром "Укрчастотнагляд" і затверджуватись Адміністрацією зв'язку та радіочастот України (надалі - АЗРЧ). Згідно з частиною 3 статті 5 Закону повноваження АЗРЧ покладались на Державний комітет зв'язку та інформатизації України.

Державним комітетом зв'язку та інформатизації України наказом від 24.03.2003 № 53 було   затверджено   План   використання   радіочастотного   ресурсу   України загальними користувачами.

За інформацією НКРЗ (лист від 10.11.2006 №01-7899/131), до затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 Плану використання радіочастотного ресурсу України "...НКРЗ здійснювала ліцензування користування радіочастотним ресурсом на підставі діючої на той час нормативно-правової бази, керуючись частиною 2 Прикінцевих положень Закону України "Про радіочастотний ресурс", якою визначається, що "...до приведення законодавства у відповідність із цим Законом застосовуються нормативно-правові акти в частині, що не суперечить цьому Закону."... На момент прийняття рішень НКРЗ від 02.03.2006 № 215 та від 18.05.2006 №274 НКРЗ керувалась Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженою постановою КМУ від 15.12.2005 № 1208 ...та Планом використання радіочастотного ресурсу України загальними користувачами, затвердженим наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від24.03.2003 № 53".

Згідно з Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 № 1208, смугу радіочастот 2300,0-2500,0 МГц віднесено до фіксованої, рухомої, аматорської і радіолокаційної радіослужби; 3600,0-4200,0 МГц - до фіксованої, фіксованої супутникової (космос-земля), рухомої радіослужби.

Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України загальними користувачами, затвердженого наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 24.03.2003 № 53, смуги радіочастот 2300,0-2400,0 МГц було виділено для  багатоканальних багатоабонентських систем розподілу телевізійних сигналів та передачі даних, П24.3; смуги радіочастот 3400,-3700,0 МГц виділено для систем радіорелейного зв'язку, П 25.1 і багатоканальних багатоабонентських розподільчих цифрових систем, П 25.2; смуги радіочастот 3700,0-3900,0 МГц - для систем радіорелейного зв'язку, П 25.1.

Згідно з рішенням НКРЗ від 02.03.2006 № 215 ТОВ "Санком" (у смугах радіочастот 2345,0-2400,0 МГц) та ТОВ "ЕС-ЛАЙН" (у смугах радіочастот 2300,0-2305,0; 2320,0-2345,0 МГц) було видано ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для цифрового радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції цифрової інформації, телевізійного зображення та передавання звуку; згідно з рішенням НКРЗ від 18.05.2006 №274 ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України" видано ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для мережі радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби (у смугах радіочастот 3600,0-3700,0; 3700,0-3800,0 МГц).

Враховуючи наведене, дії НКРЗ щодо прийняття рішень НКРЗ від 02.03.2006 № 215 та від 18.05.2006 №274 в частині видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України", ТОВ "ЕС-ЛАЙН" та ТОВ "Санком" відповідали зазначеним вище нормативним актам і не містять ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", "у разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то вільні смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах".

За інформацією НКРЗ (лист від 15.09.2006 № 01-6122/131), станом на 18.05.2006 (на момент прийняття рішення НКРЗ від 18.05.2006 №274 про видачу ліцензії ТОВ "Конфіденційні телекомунікації України") смуги радіочастот 3600,0-3700,0 та 3700,0-3800,0 МГц використовувались магістральними лініями радіорелейного зв'язку обласних радіотелевізійних центрів Концерну РРТ та ВАТ "Укртелеком".

НКРЗ листом від 10.11.2006 №01-7899/131 повідомила, що на момент прийняття рішень НКРЗ від 02.03.2006 № 215 смуга радіочастот 2300,0-2400,0 МГц не була вільною, оскільки у ній активно працюють радіолокаційні системи Міністерства оборони.

За інформацією НКРЗ, вважаються вільними смуги радіочастот, коли відсутнє жодне
підприємство, яке має ліцензію на користування цими радіочастотами.

Законодавство про радіочастотний ресурс не дає чіткого визначення поняттям "вільні смуги, номінали радіочастот". За таких обставин, немає достатніх правових підстав вважати, що смуги радіочастот 2300,0-2400,0 МГц на момент прийняття рішення НКРЗ від 02.03.2006 № 215 та смуги радіочастот 3600,0-3700,0 і 3700,0-3800,0 МГц на момент прийняття рішення НКРЗ від 18.05.2006 №274 були вільними і що видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в цих діапазонах передбачала застосування положень частини 3 статті 30 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

Вважаємо, що видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом в усіх випадках повинна відбуватися прозоро і на конкурсних засадах.

Враховуючи наведене, у листі Комітету від 19.09.2006 № 36-29.1/07-5704 НКРЗ було запропоновано ініціювати внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України", зокрема частину 3 статті ЗО Закону України "Про радіочастотний ресурс України" викласти в такій редакції: "у разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах".

З повагою
Державний уповноважений                                     О. ВОЗНЮК