Письмо из Государственного Департамента связи и информатизации относительно международного форума по вопросам управления Интернет

04.09.2006
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
(Держзв'язку)

Інтернет асоціація України (ІнАУ)
01001, м.Київ-1, вул. Хрещатик, 22                           
тел.(044) 278-15-00, факс (044) 278-61-41,270-60-49

Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації отримав адресований
Міністерству транспорту та зв'язку України лист Міністерства закордонних справ України щодо проведення міжнародного форуму з питань управління Інтернетом (додається). Зазначений захід, що проводиться на виконання відповідних положень резолюції ГА ООН 60/252 та рішень, ухвалених під час другого етапу Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства, який відбувся під егідою ООН 16-18 листопада 2005 року в Тунісі, має велике значення для розвитку інформаційного суспільства в Україні, в тому числі і в контексті Указу Президента України від 20.10.2005 №1497/2005 "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій". В рамках підготовки участі української делегації у форумі, Держзв'язку підготовлено наказ "Щодо підготовки до Форуму з питань управління Інтернетом" (додається), яким затверджено склад робочої групи з підготовки участі України у форумі (далі - робоча група) та визначені завдання робочої групи щодо розробки плану заходів з підготовки до
форуму й опрацювання підготовчих документів і пропозицій щодо внесків від України. Просимо визначити кандидатуру до складу робочої групи від вашої асоціації. Перше засідання робочої групи планується провести 7 вересня 2006 року о 16:00 в приміщенні Держзв'язку (вул, Хрещатик 22, к. 501).

Контактна особа - Шевченко Юрій Миколайович» тел. 278 2989, ел. пошта mmu@stc.gov.ua 
Додатки:
1.   копія листа МЗС України від від 31.07.2006 №413/14-190-1539 на 2 арк.;
2.   копія наказу Держзв'язку від 16.08.2006 №158 на 2 арк.

В.о. директора                                                      О. Романов


ДОДАТОК 1

  МІНІСТЕРСТВО
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ 

                
Михайлівська площа,1      
tel: (38044) 2381777 fax: 2381888  
М.Київ, 01018, Україна             
e-mail: zsmfa@mfa.gov.ua
www.mfa.gov.ua                             ...
“31” 07.2006 р. №413/14-190-1539
На №   від                     
                                                     Міністерство транспорту та
                                                           зв'язку України


Щодо міжнародного Форуму з питань управління Інтернетом

Надсилаємо копію ноти Генерального секретаря ООН К.Аннана, у якій повідомляється про
проведення 30 жовтня - 2 листопада ц.р. в м. Афіни (Греція) міжнародного Форуму з питань
управління Інтернетом (додається).
Зазначений захід проводиться на виконання відповідних положень резолюції ГА ООН 60/252
та рішень, ухвалених під час другої фази Всесвітнього саміту з інформаційного
суспільства, що відбувся під егідою ООН 16-18 листопада 2005 року в Тунісі.
У цьому зв'язку Уряду України пропонується направити для участі у Форумі делегацію, яка
б включала представників органів державної влади, приватного сектора чи громадянського
суспільства, у тому числі академічних та профільних технічних кіл.
В рамках Форуму, який проходитиме під гаслом: „Управління Інтернетом задля розвитку",
передбачаються дискусії за такими ключовими тематичними напрямами:
Відкритість - свобода висловлювання, безперешкодний потік інформації, ідеї та знання;
Безпека - створення довіри та впевненості шляхом взаємодії;
Розмаїття - сприяння розвитку багатомовності та місцевих Інтернет-ресурсів;
Доступність - доступ до Інтернету: політика і вартість.
Більш детальні відомості про захід містяться в мережі Інтернет за адресою:
http://www.intgovforum.org . Інформація щодо організаційних аспектів його проведення
буде розповсюджена Секретаріатом на більш пізньому етапі,
Просимо розглянути питання можливої участі делегації України у згаданій конференції та,
в разі позитивного рішення, у встановленому порядку оформити участь представників
України у зазначеному заході.
Додаток: згадане, на 1 арк.

Заступник Міністра                                                  Ю. В. Костенко
                                                     
                           United Nations Nations Unies


Reference: EOSG/ODSG/iGF 2006

The Secretary-General of the United Nations presents his compliments to the Permanent
Representative of Ukraine to the United Nations and has the honour to refer to General
Assembly resolution 60/252 in which the Assembly endorsed tne outcomes of the World
Summit on the Information Society (WSIS), in particular paragraph 9 which "Invites the
Secretary-General, in an open and inclusive process, to convene a new forum for multi-
stakeholder policy dialogue, called the internet Governance Forum, in accordance with
the decisions made at the Tunis phase of the summit".
Accordingly and in pursuance of the WSIS outcome as set out in paragraphs 72 and 82 of
the Tunis Agenda for the Information Society, the Secretary-General very much
appreciates the generous offer of the Government of Greece to host the first meeting of
the IGF in Athens from 30 October to 2 November 2006. An invitation is therefore
extended to His/Her Excellency’s Government to participate in the IGF meeting in Athens.
The Secretary-General will extend an invitation to the other stakeholders in a personal
message on the IGF website. Participants at the meeting are expected to be
representatives of Governments, private sector, civil society, including the academic
and technical communities.
As a result of a broad-based consultative process, the Secretary-General appointed an
Advisory Group to assist him in the task of preparing the IGF Meeting. The Advisory
Group met in Geneva on 22-23 May 2006 and made recommendations with regard to the agenda
and the programme of the inaugural meeting of the IGF. The Secretary-General took into
account the proposals of the Advisory Group and decided on the following:
The overall theme of the meeting will be "Internet Governance for Development". The
agenda will be structured along the following broad themes:
·   Openness - Freedom of expression, free flow of information, ideas and knowledge;
·   Security - Creating trust and confidence through collaboration;
·   Diversity - Promoting muitilingualism and local content;
·   Access - Internet connectivity: policy - and cost.
Capacity building will be a cross-cutting priority.

His/Her Excellency may view a draft program of the IGF meeting at the website of the
secretariat for the IGF process: http://www.intgovforum.org.  Any questions His/Her
Excellency may have can be addressed to this secretariat through e-mail at: igf@unog.ch.

Information concerning organizational arrangements for the meeting will be made
available on the IGF website in due course.


                                                           14 July 2006
                                                           S. B.


ДОДАТОК 2

                      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
                ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
                   
                                         НАКАЗ


16.08.2006 р.                            м.Київ                                     №158

Щодо організації підготовки до Форуму з питань управління Інтєрнст ІGF (ООН)
       
На виконання Указу Президента України, від 20.10.2005 №1497/2005 "Про першочергові
завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" та з метою підвищення
міжнародного іміджу України, інтеграції у світовий інформаційний простір та для
забезпечення ефективної участі Адміністрації зв'язку України у Форумі з питань
управління Інтернет (IGF) ООН в контексті вступу України до Всесвітньої корпорації з
призначення доменних імен та номерів (ІCANN):

НАКАЗУЮ:
1.   Затвердити склад Робочої групи по підготовці участі України у Форумі з
питань управління інтернет (IGF) ООН (додається).
2.   Робочій групі:
·   до   01.09.06   розробити   план   заходів   з   підготовки   до   Форуму   з
визначенням відповідальних осіб і термінів виконання та підготувати пропозиції по його
реалізації;
·   організувати    роботу    з    опрацювання    підготовчих    документів    та
пропозицій щодо внесків від України та доповідей на Форумі.
3.   Голові Робочої групи (Бєлов Е.В.) до  18.09.06 надати пропозиції щодо
складу делегації України для участі у Форумі.
4.   Управлінню міжнародних зв'язків та європейської інтеграції (Клікіч А.13.)
оформити участь делегації України у Форумі в установленому порядку.
5.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


      В.о. директора                                                      О. Романов


Додаток до наказу
Держзв'язку від____2006р.
№_________

           
             Склад Робочої групи з питань підготовки до участі у Форумі з питань
                               управління Інтернет (ІGF)


1.   Бєлов Е.В., заступник директора Держзв'язку, голова Робочої групи
2.   Яцук П.П., заступник директора Держзв'язку, заступник голови Робочої групи
3.   Лихоступ С.В., начальник УІ Держзв'язку
4.   Клікіч А.В., начальник УМЗ Держзв'язку
5.   Пероганич Ю.Й., начальник відділу УІ
6.   Левтік К.М,, головний спеціаліст УМЗ Держзв'язку
7.   Представник ВАТ "Укртелеком" (за згодою)
8.   Представник МЗС (за згодою)
9.   Представник Секретаріату КМУ(за згодою)
10.    Представник Міністерства економіки України (за згодою)
11.    Представник UANIC (за згодою)
12.    Представник Інтернет Асоціації України (за згодою)
13.    Представник Інтерфакс-Україна (за згодою)
14.    Азаров С. С.