Письмо из Министерства юстиции относительно отмены приказа №122

21.09.2006
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ

Україна, 01001, м.Київ
вул. Городецького, 13
Тел./факс:(38-044) 278-37-23

14.09.2006   № 24-50-2473
НА №________________
  
Щодо скасування наказу  
Декржкомзв 'язку України
від 17.06.2002 № 122

Інтернет Асоціація України
01025, м. Київ, вул. О Гончара,15/3
Міністерство юстиції на ваш лист від 18.08.2006 № 418 повідомляє, що 04.08.2006 (висновок № 13/71) скасовано рішення про державну реєстрацію наказу Державного комітету та інформатизації України від 17.06.2002 № 122 „Про затвердження Порядку складання та ведення переліку підприємств (операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством" (далі - Наказ). Відповідно до пункту 19 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 (далі - Положення), нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації, а у разі оскарження цього рішення - з дня отримання реєструючим органом позитивного висновку за результатами розгляду скарги. Рішення Мін'юсту не було оскаржено, тому зазначений Наказ 21.08.2006 виключено з державного реєстру в установленому порядку.

Згідно з пунктом 20 Положення нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру. Копія відповідного розпорядчого документа направляється до реєструючого органу протягом 2 днів з дня скасування нормативно-правового акта.

Разом з тим, повідомляємо, що інформація щодо скасування Наказу, станом на 12.09.2006 у Міністерстві юстиції відсутня. При цьому зазначаємо, що із текстом висновку про скасування рішення про державну реєстрацію Наказу можна ознайомитись в Офіційному віснику України, 2006 р., № 35, ст.2492. У зв'язку з цим, пропонуємо вам із зазначеного питання звернутися до суб'єкта нормотворення, тобто до Міністерства транспорту та зв'язку.


Заступник Міністра                                            Л.М. Горбунова