Письмо из НКРС относительно письма Президенту

18.08.2006
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

                                                               Голові Правління
                                                     Інтернет Асоціації України
                                                                    Поповій Т.В.

Шановна Тетяно Володимирівно!
Національна комісія з питань регулювання зв'язку на застереження, наведені у відкритому
листі на ім'я Президента України В.А. Ющенка від 03.07.2006р. №362, повідомляє наступне.
1. Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження
ВАТ "Укртелеком" систем мобільного зв'язку третього покоління здійснювалася на виконання
низки доручень Уряду, як то: від 11.07.2005р. №12630/24/1-05, від 22.07.2005р.
№12630/28/1-05 та відповідно до діючої на той час Національної таблиці розподілу смуг
радіочастот України із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
22.11.2005р. "Питання розподілу смуг радіочастот України". ВАТ "Укртелеком" отримав
зазначену ліцензію згідно поданої ним заяви на смуги радіочастот 1935-1950 МГц, 2015-
2020 МГц, 2125-2140 МГц завдяки попередньо проведеній у 2005 році конверсії зазначених
смуг радіочастот від радіоелектронних засобів спеціальних користувачів, яка була
здійснена Державним департаментом з питань зв'язку та інформатизації в рамках
відповідної науково-дослідної роботи.
Проблеми впровадження новітніх радіотехнологій розглядалися в ході наради у Прем'єр-
міністра України, яка відбулася 8 листопада 2005 року, за результатами якої Міністерство
оборони повідомило, що на проведення конверсії та вивільнення додаткових 105 МГц смуги
радіочастот, достатньої для впровадження систем стільникового зв'язку 3-го покоління
трьома операторами стільникового зв'язку, необхідно 226,8 млн. грн.
Незважаючи на те, що смуги радіочастот, передбачені для цього, віднесенні до категорії
смуг радіочастот загального користування, їх використання для впровадження новітніх
технологій можливо тільки за умови проведення конверсії.


Проблема ускладнилася тим, що відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс
України" та з прийняттям нової Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України
конверсія у смугах радіочастот загального користування не може здійснюватися за кошти
державного бюджету України.
При цьому зазначеним Законом визначено, що для проведення конверсії радіочастотного
ресурсу Кабінет Міністрів України може залучати додаткові позабюджетні кошти. На даний
час НКРЗ розробило проект Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів на
проведення конверсії у смугах радіочастот загального користування та подало його на
погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади.
Після затвердження Урядом зазначеного нормативно-правового акту та визначення порядку
проведення конкурсів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
України на умовах проведення конверсії, питання видачі ліцензій на радіочастоти для
впровадження систем мобільного зв'язку 3-го покоління буде вирішено.
2. Ситуація з видачею компанії "Українські новітні технології" ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом на смугу радіочастот 3400-3700 МГц
стала предметом судового розгляду. Але на даний час проблема вирішена шляхом
підписання мирової угоди між компанією та НКРЗ. Угодою передбачено низку
заходів з обох сторін щодо врегулювання ситуації, серед яких передбачається
Національній комісії з питань регулювання зв'язку видати компанії "Українські
новітні технології" ліцензію на смугу 3400-3600 МГц (на 100 МГц меншу, ніж та
смуга радіочастот, що вказана у ліцензії, якою на цей час володіє компанія) та на
радіотехнологію "широкосмуговий радіодоступ" стандарту ІЕЕЕ 802.16 та вид
радіозв'язку "радіозв'язок розподільчих систем для передавання та ретрансляції
телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації". При цьому
компанія   "Українські   новітні   технології"   зобов'язана   здійснити   конверсію
зазначеної смуги радіочастот від радіорелейних засобів Концерну радіомовлення,
радіозв'язку та телебачення.
3. Проблема впровадження радіотехнології широкосмугового радіодоступу
стандарту ІЕЕЕ 802.16 (WіМах) ускладнюється великою кількістю операторів, які
заявили про свої наміри впроваджувати зазначену радіотехнологію, а також тим,
що наявний радіочастотний ресурс значно менший, ніж заявлений операторами. У
цій   ситуації   іншого   шляху,   як   проведення   конкурсів   для   визначення  тих
операторів, які отримають відповіді ліцензії, не має.
Крім того, у більшості випадків смуги радіочастот, передбачені для впровадження WіМах,
використовуються іншими радіотехнологіями і також потребує конверсії.
Для визначення умов використання смуг радіочастот та впровадження
pадіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" стандарту ІЕЕЕ 802.16 рішенням Національної
комісією з питань регулювання зв'язку від 07.02.2006р. було створено робочу групу щодо
розробки напрямків застосування зазначеної радіотехнології та проведено низку засідань,
результатом яких стало:

- затвердження НКРЗ Умов проведення тендеру на отримання ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом у діапазоні 5470-5670 МГц;
- затвердження Регламенту тендерної комісії з проведення тендеру щодо
отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом  у діапазоні 5470-
5670 МГц;
- затвердження складу тендерної комісії;
- оголошення    про    проведення   тендеру    на    отримання   ліцензії   на
користування радіочастотним ресурсом у діапазоні 5470-5670 МГц.
Слід відмітити, що смуга радіочастот 5470-5670 МГц була визначена, як першочергова для
проведення тендеру з причини того, що вона є єдиною на даний час смугою, яка вільна від
радіоелектронних засобів інших рад іотехно л огій.
Разом з тим, на останньому засіданні робочої групи було визначено чітку стратегію
використання смуг радіочастот 5150-5350 МГц.
В подальшому аналогічним чином будуть визначатися і втілюватися умови використання інших
смуг радіочастот для впровадження технології WіМах.
4. Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України
смуга    радіочастот    3400-3800    МГц,    поряд    з    іншими    смугами    частот,
передбачається      для      застосування      радіотехнологією      широкосмугового
радіодоступу  стандарту  ІЕЕЕ   802.16.   Складність  впровадження  у  цій  смузі
радіочастот    нової    радіотехнології    пов'язана    із    її    зайнятістю    іншими
радіотехнологіями,   зокрема   -   радіорелейним   зв'язком.    Для   забезпечення
належних умов впровадження та подальшого розвитку радіотехнології WіМах у
Плані використання радіочастотного ресурсу України вказано, що видача ліцензій
та дозволів на експлуатацію радіорелейних станцій у смузі радіочастот 3400-3800
МГц припиняється з 1 вересня 2006 р., а терміном припинення використання
радіотехнології "радіорелейний зв'язок" визначено 1 січня 2011 р. До зазначеного
терміну інших обмежень щодо експлуатації діючих радіорелейних станцій не
існує.
Зважаючи на сказане, умови впровадження радіотехнології WіМах у смузі частот 3400-3800
МГц, як і в інших смугах радіочастот, передбачених для цієї радіотехнології, будуть
визначатися НКРЗ.
5. Видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом у смузі частот
3600-3800    МГц    для    мережі    радіорелейного    зв'язку    ТОВ     "Компанія
"Конфіденційні телекомунікації України" здійснювалася Національною комісією
з   питань  регулювання   зв'язку   відповідно   до   вимог   Закону   України   "Про
радіочастотний     ресурс     України"     та     "Ліцензійних     умов     користування
радіочастотним ресурсом України".
При цьому слід враховувати, що на момент подання компанією заяви на видачу ліцензії (24
березня 2006 р.) і на момент прийняття НКРЗ рішення про видачу ліцензії (від
18.05.2'006р. №274) План використання радіочастотного ресурсу України не був прийнятий
Кабінетом Міністрів.

Більш того, навіть за прийнятим Планом, НКРЗ не мала б підстав для відмови у видачі
ліцензії, оскільки умови, які обмежують видачу ліцензій у смузі частот 3400-3800 МГц для
радіорелейного зв'язку вступають у силу тільки з 1 вересня 2006 року.
Заявник (ТОВ "Компанія "Конфіденційні телекомунікації України"), відповідно до Закону
України "Про радіочастотний ресурс України" та "Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України" подав повний комплект необхідних документів, зауважень
до змісту та оформлення яких у НКРЗ не було. При прийнятті рішення стосовно видачі
ліцензій, враховувалися позитивні висновки Українського державного центру радіочастот
щодо можливості видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
6. Дострокове впровадження нових радіотехнологій можливе тільки на
умовах, визначених статтею 40 Закону України  "Про радіочастотний ресурс
України"    і    може   здійснюватися   за   заявою   будь-якого    оператора,    який
відповідатиме зазначеним умовам.
7. Для урегулювання питання щодо визначення розміру плати за видачу
ліцензій   на  користування  радіочастотним  ресурсом  у   смугах     радіочастот,
додатково визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України
для радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" стандарту ІЕЕЕ 802.16, НКРЗ
готує   пропозиції  щодо   внесенні   відповідних   змін   до   Плану   використання
радіочастотного ресурсу України та до постанови Кабінету Міністрів України
"Про розміри плати за видачу продовження строку дії, переоформлення, видачу
дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України".
Разом з тим, вважаємо, що застереження стосовно неефективного використання
радіочастотного ресурсу у зв'язку з видачею ліцензії на частоти для радіорелейного
зв'язку є недоречними. З урахуванням того, що радіорелейні лінії мають ниткоподібну
структуру з вузькими зонами розповсюдження сигналів у напрямку взаємодіючих антен,
переважно проходять поза межами населених пунктів і не мають глобального охоплення
території регіону, то у більшості випадків радіорелейний зв'язок може співіснувати з
радіотехнологією WіМах на умовах електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
У тих випадках, коли проведення конверсії смуг радіочастот виявиться принципово
неможливим, наприклад, з причини великої вартості або тривалих термінів, такі смуги
радіочастот будуть пропонуватися для технологічних користувачів, а також для операторів
телекомунікацій, без проведення конкурсу для організації локальних (в межах одного
офісу) мереж радіо доступу. У таких випадках НКРЗ розглядає можливість користування
радіочастотним ресурсом на бездозвільній основі.
Слід зауважити, що попит на такий вид послуг та організацію зв'язку, також є значними.
За цих умов смуга частот 3600-3800 МГц шириною 200 МГц, про яку йдеться у листі, не є
визначальною на фоні 1380-ти МГц усього діапазону частот, передбаченого Планом
використання радіочастотного ресурсу України для впровадження WіМах.

Щодо рекомендацій Національній комісії з питань регулювання зв'язку
1. Відповідно до частини 3 статті ЗО Закону України "Про радіочастотний
ресурс України", на умовах конкурсу або тендеру надаються тільки вільні смуги
радіочастот.
Смуга радіочастот 3600-3800 МГц не була вільною і на даний час не є вільною від
радіоелектронних засобів інших радіотехнологій, а тому не може виставлятися на конкурс
або тендер. Для проведення найближчим часом конкурсу необхідно здійснити конверсію
зазначеної смуги радіочастот і вивільнити її від радіоелектронних засобів інших
користувачів.
Для вирішення проблеми та визначення можливості проведення конкурсів та тендерів на
зайняті смуги радіочастот НКРЗ підготувала проект Порядку залучення позабюджетних коштів
на проведення конверсії радіочастотного ресурсу, яким передбачається проведення
конверсії смуг радіочастот, як одна із конкурсних або тендерних умов на їх отримання.
Але у будь-якому випадку рішення щодо порядку використання смуги радіочастот 3600-3800
МГц буде прийматися НКРЗ з урахуванням пропозицій операторів телекомунікацій та
громадських організацій в галузі зв'язку після його опрацювання Робочою групою щодо
стратегії застосування радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ" стандарту ІЕЕЕ
802.16 (WіМах).
Таким чином, зазначеного дострокове впровадження радіотехнологій з ініціативи
ліцензіата - користувача радіочастотного ресурсу України також буде здійснюватися
виключно у відповідності до законодавства України.
2. Прозорість  діяльності  НКРЗ  щодо  видачі  ліцензій  на  користування
радіочастотним ресурсом забезпечується такими заходами, як:
- публікація на веб-сайті усіх рішень НКРЗ та щомісячна їх публікація у
бюлетені НКРЗ;
- участь у засіданнях НКРЗ операторів телекомунікацій, стосовно яких
приймаються рішення;
- участь  у  відкритих  засіданнях  НКРЗ  представників  засобів  масової
інформації;
- створення робочих груп за напрямками діяльності та щодо найважливіших
проблемних питань впровадження новітніх радіотехнологій за участю операторів
телекомунікацій та громадських організацій галузі зв'язку;
- створення Громадської ради - дорадчого, консультативного органу НКРЗ.
З урахуванням наведеного НКРЗ не може погодитися з висновками, зробленими у листі на
прикладі смуги радіочастот 3600-3800 МГц шириною 200 МГц, стосовно неефективності
діяльності НКРЗ щодо державного регулювання телекомунікаційної сфери.
Більш детально з результатами діяльності НКРЗ у 2005 році можна ознайомитися у Річному
звіті НКРЗ, опублікованому у спеціальному випуску бюлетеня НКРЗ та на веб-сайті НКРЗ.
Крім того, у найближчому випуску бюлетеня НКРЗ буде опубліковано звіт про діяльність
Комісії у першому півріччі 2006 року.
У доповнення повідомляємо, що наданий час НКРЗ оголосила тендер на смугу радіочастот
5470-5670 МГц. Тендер буде проведено у два етапи. На першому відбудеться відбір поданих
заяв, а на другому - торги за ліцензії "з голосу". На тендер виставлено 3 національні
ліцензії на усю територію України по 40 МГц кожна та 54 регіональні ліцензії на
користування радіочастотним ресурсом України, кожна на смугу радіочастот 40 МГц та на
окремий регіон. При цьому кожний заявник може претендувати на одну національну ліцензію
або не більше ніж на чотири регіональні ліцензії у чотирьох різних регіонах України, що
сприятиме розвитку конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг.
До участі у тендері запрошуються всі бажаючі учасники ринку телекомунікацій. З умовами
тендеру можна ознайомитися на веб-сайті НКРЗ.

З повагою
В.о. Голови                                                        О. Філіпова