Резолюция участников круглого стола

26.06.2006
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

26 червня в 10.00 в Українському домі (вул. Хрещатик, 2) відбувся круглый стіл «Відновлення діалогу громадськості, бізнесу та держави на ринку ІКТ». В роботі круглого столу прийняли участь представники НКРЗ, Департаменту зв'язку та інформатизації Міністерства транспорту та зв'язку України, громадських організацій, професійних об'єднань. Організатори події: Інтернет Асоціація України, Інститут Інформаційного суспільства за підтримкою Асоціації учасників ринку бездротових мереж передачі даних та видавництва СофтПрес.

Резолюція учасників круглого столу «Відновлення діалогу громадськості, бізнесу та держави на ринку ІКТ» Впровадження новітніх технологій в країні можливе лише за умови залучення інвестицій, стабільної законодавчої бази та забезпечення рівних умов діяльності для всіх учасників ринку з боку державних органів управління у сфері телекомунікацій та регулятивного органу у галузі зв’язку. Але деякі рішення, прийняті останнім часом Національною комісією з питань регулювання зв’язку, протирічать нормам закону України “Про телекомунікації”, порушують положення антимонопольного законодавства та не відповідають завданням та меті діяльності НКРЗ. Про це яскраво свідчить ситуація навколо видачі ТОВ «Компанія «Конфіденційні телекомунікації України» ліценції на користування радіочастотним ресурсом в діапазоні 3,6 – 3,8 ГГц. Представники учасників ринку ІКТ вважають, що НКРЗ при цьому порушила демократичні принципи забезпечення конкурентоспроможності діяльності та захисту інтересів, прав і свобод суб’єктів ринку телекомунікацій в процесі користування радіочастотним ресурсом України. Такі дії НКРЗ можуть стати перепоною на шляху до впровадження найсучасніших телекомунікаційних технологій, які мають стати у найближчому майбутньому базисом для швидкого економічного ривка України, та не сприяють залученню іноземних інвестицій і сучасних європейських моделей управління. Учасники круглого столу «Відновлення діалогу громадськості, бізнесу та держави на ринку ІКТ», організованого Інтернет Асоціацією України, Інститутом інформаційного суспільства за підтримки Асоціації учасників ринку бездротових мереж передачі даних, констатують існування низки принципових проблем, що стримують розвиток "WiMAX" та рекомендують: 1. Антимонопольному комітету України розглянути рішення НКРЗ від 18.05.06 (р. № 274) щодо видачі ліцензії на неперспективний радіорелейний зв'язок ТОВ «Компанія «Конфіденційні телекомунікації України» на предмет відповідності законодавству про захист економічної конкуренції. 2. Національній комісії з питань регулювання зв’язку України - невідкладно прийняти рішення та оголосити про прийом заяв на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України в діапазоні 3,6 - 3,8 ГГц для впровадження перспективних технологій широкосмугового доступу від суб’єктів господарювання; - у випадку, якщо заявлена від суб’єктів господарювання потреба в радіочастотному ресурсі України в діапазоні 3,6 - 3,8 ГГц буде перевищувати його фактичну наявність, оголосити про проведення конкурсу (тендеру) у відповідності до чинного законодавства України; - приймати рішення про надання згоди на дострокову зміну радіотехнологій, що використовуються ТОВ «Компанія «Конфіденційні телекомунікації України» на підставі ліценції на користування радіочастотним ресурсом в діапазоні 3,6 – 3,8 ГГц лише за умови виконання попередніх двох рекомендацій; - з метою забезпечення прозорості прийняття рішень щодо розподілу радіочастотного ресурсу на офіційному вебсайті відображати інформацію про всі складові цього процесу від прийняття заявок до видачі ліцензій, а також публікувати стенограми засідань і результати поіменного голосування; - терміново створити Громадську раду та чітко прописати механізми узгодження та імплементації рішень Ради.3. Міністерству транспорту та зв’язку України - розробити рекомендації щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом та подати для публічного обговорення проект Концепції розвитку новітніх радіотехнологій для широкосмугового доступу. За умов виконання цих рекомендацій, учасникам ринку ІКТ, іноземним та українським інвесторам, експертам та представникам професійних об’єднань стане зрозумілою логіка дій української влади на ринку, політика держави стане більш зрозумілою та прогнозованою, інвестиційні ризики можуть бути зменшені.