Інтернет Асоціація України взяла участь в науково-практичній конференції „Проблеми та перспективи підготовки фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій”

22.10.2007

16-17 жовтня 2007 року на базі Львівського коледжу  Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій  була проведена науково-практична конференція «Проблеми та перспективи підготовки фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій».

Учасники конференції спрямували основні зусилля на аналіз стану справ щодо кадрового забезпечення сфери інформаційно-комунікаційних технологій, виявлення проблем та пошук можливих шляхів їх вирішення, а також розглянули можливі механізми співпраці вищих навчальних закладів та бізнесу.

В роботі пленарних засідань та секцій конференції взяли участь: Голова Правління ІнАУ Т. Попова, члени Правління ІнАУ - В. Пекар та Е. Шнурко-Табакова, директор ІнАУ C. Пархоменко.

У своїй доповіді Елліна Шнурко-Табакова звернула увагу на те, що ми живемо в експоненціальний час, коли об`єм нової технічної інформації  збільшується удвічі кожні дві години. Для теперішніх абітурієнтів ВУЗів це означає, що половина того, що вони вивчать на першому курсі, безнадійно застаріє вже до третього курсу.
Назви спеціальностей застаріли ще 10 років тому, і, навіть, приватні навчальні заклади не мають права коригувати державні програми навчання відповідно вимогам роботодавців.
Освіта неможлива без бізнесу та використання глобального інформаційного простору.

Елліна Шнурко-Табакова підкреслила, що ми повинні використовувати технології та бути мобільними, вносити зміни  на державному рівні.

Валерій Пекар зазначив, що  в наш час інформаційної революції, трансформації cоціальної структури, скорочення життєвого циклу знань існує ціла низка проблем освіти. Система ІТ-освіти не відповідає вимогам ринка праці. На сьогоднішній день система освіти – сам собі замовник. Реальний сектор економіки відірваний від системи освіти. Немає методологічної бази, застарілі матеріально-технічна база та форми і технології освіти. На викладачів покладене величезне навчальне навантаження, а механізми підвищення кваліфікації та практики відсутні. Випускник не володіє базовими знаннями, його треба переучувати
щонайменше 2 роки.
  В цій ситуації необхідно робити зміни до класифікатора професій ДК003-95 відповідно до міжнародної класифікації, змінювати статус освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, робити перегляд навчальних планів, залучати представників роботодавців до підготовки освітніх програм, ОКХ, вдосконалювати методичну базу, запрошувати лекторів від роботодавців, впроваджувати програми підвищення кваліфікації викладачів.

Учасники конференції  звернули увагу на необхідність співпраці  суб`єктів підприємницької діяльності та навчальних закладів для ефективної підготовки фахівців з метою проходження практики студентами на підприємствах, підвищення кваліфікації викладачів, передачі підприємцями устаткування для підтримки технічної бази ВУЗів. Але для цього, як зазначила Тетяна Попова,  необхідно змінювати законодавство України, насамперед податкову його частину.

За результатами обговорень було складено перелік рекомендацій з метою вирішення проблемних питань освіти в галузі ІКТ.