План роботи Інтернет Асоціації України на 2019 рік

П Л А Н  Роботи

Інтернет Асоціації України на 2019 рік

 

Напрямки діяльності

Заходи

Відповідальні/ учасники

Примітка

1

Захист законних інтересів членів ІнАУ

1.1

Опір монополізму, порушенням умов економічної конкуренції

 

Забезпечити протидію монополізму, порушенням умов економічної конкуренції та використанню демпінгових схем, сприяти впровадженню принципів професійної етики у конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернету та телебачення, пропагувати на телекомунікаційному ринку України ідеї добросовісної конкуренції

Протидіяти монополізму і сприяти встановленню прозорих відносин на ринку платного ТБ

О.Федієнко

К.Жакун

В.Мазур

О.Савчук

А.Соломаха

 

1.2

Захист від незаконних дій держави і третіх осіб

Організувати реагування на випадки порушення законних інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку з боку органів державної влади та місцевого самоврядування

 

Протидіяти незаконним спробам зобов’язати операторів закуповувати обладнання в інтересах держорганів за власний кошт        

О.Федієнко

 

 

1.3

Протидія шкідливим новаціям у сфері податків і зборів

Продовжити захист членів ІнАУ у питаннях протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, необґрунтованим преференціям окремим учасникам ринку

 

О.Савчук

О.Федієнко

 

 

1.4

Підтримка ліцензіатів радіочастот і дерегуляція у сфері використання РЧР

Продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів, сприяти прийняттю Закону України «Про радіочастотний ресурс України», який би врахував інтереси легальних учасників цього ринку

 

О.Федієнко

 

 

2

Забезпечення доступу до інфраструктури телекомунікацій

2.1

Впровадження положень та методик відповідно до ЗУ «Про доступ..»

Сприяти безумовному забезпеченню впровадження положень та методик відповідно до закону України проекту закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж»і  врахування інтересів операторів/ провайдерів телекомунікацій в цьому процесі

С.Лева

В.Мазур

А.Пятніков

О.Федієнко

 

 

 

 

2.2

Доступу до об’єктів інфраструктури, які перебувають в комунальній власності

Сприяти виконанню вимог законодавства України з боку органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підтримки розвитку телекомунікаційних мереж та доступу до об’єктів інфраструктури, які перебувають в комунальній власності

 

С.Лева

А.Пятніков

О.Федієнко

 

2.3

Доступ до кабельної каналізації електрозв’язку

Приділити увагу недопущенню зловживань монопольним становищем на ринку кабельної каналізації електрозв’язку

А.Пятніков

О.Савчук

О.Федієнко

 

3

Розвиток дочірніх підприємств та структур ІнАУ

3.1

Розвиток ДП «Українська мережа обміну трафіком»

Реалізувати рішення щодо подальшого розвитку та впровадження нових послуг ДП «УкрМОТ»

 

М.Коміссарук

 

 

 

 

4

Забезпечення балансу між свободою та безпекою в Інтернеті

4.1

Захист свободи слова

Сприяти забезпеченню свободи слова і прав людини в Інтернеті при дотриманні необхідного балансу з безпечним використанням Мережі, вжити всіх можливих заходів щодо недопущення встановлення цензури в мережі Інтернет

А.Соломаха

М.Тульєв

 

 

4.2

Безпечніше використання Інтернету і протидія кіберзлочинності

Продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України, зокрема на основі Меморандуму порозуміння про співробітництво у боротьбі з кіберзлочинністю та злочинами, пов'язаними із цифровими доказами

 

Сприяти забезпеченню виконання законодавства України щодо недопущення незаконних вилучень обладнання та порушень прав третіх осіб

 

М.Тульєв

О.Федієнко

 

 

4.3

Захист телекомунікацій та інформаційна безпека

Сприяти удосконаленню законодавства, що спрямоване на посилення відповідальності за пошкодження інфраструктури телекомунікаційних мереж, а також добиватися від відповідних державних органів адекватного реагування на випадки крадіжок і пошкоджень кабелів та обладнання

 

Забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі задля забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж в період зовнішньої гібридної агресії задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері

А.Пятніков

О.Савчук

О.Федієнко

 

 

5

Розвиток ринку інтернет-реклами

5.1

Розвиток дослідницьких проектів

Сприяти розвитку ринку інтернет-реклами в Україні та захисту прав учасників цього ринку

 

Продовжити виконання і розвиток досліджень в сфері інтернет-реклами

М.Коміссарук

О.Федієнко

 

 

6

Підтримка законодавчих ініціатив

6.1

Дерегуляція і впровадження європейських принципів регулювання

Забезпечити врахування інтересів суб’єктів господарювання при опрацюванні базових законів України у сфері ІКТ задля встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, які відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні

 

Докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку відповідно до європейських принципів регулювання та взаємодії, продовжити роботу щодо спрощення діяльності у сфері телекомунікацій. 

 

Сприяти розвитку адресного і доменного простору України з урахуванням позицій зацікавлених учасників вітчизняного інтернет-ринку

О.Савчук

О.Федієнко

 

 

6.2

Сфера аудіовізуальних послуг

Сприяти прийняттю Закону України «Про аудіовізуальні послуги», яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності

К.Жакун

В.Мазур

А.Соломаха

 

6.3

Питання авторського права та суміжних прав

Продовжити роботу щодо недопущення спотворення у національному законодавстві європейських норм захисту авторського та суміжних прав в мережі Інтернет з одночасним сприянням cтворенню умов для  розвитку легальних платформ розповсюдження об’єктів авторських та суміжних прав 

К.Жакун

А.Соломаха

 

 

6.4

Питання електронних платежів та електронної комерції

Сприяти реальному впровадженню технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо)

 

 

7

Співпраця з учасниками ІКТ-ринку

7.1

Органи виконавчої влади, профільні комітети ВР, найбільші політичні партії

Забезпечити взаємодію з відповідними органами влади, місцевого самоврядування, комунальними підприємствами з питань розвитку сфери Інтернету речей, сприяти вивченню міжнародного досвіду у сфері Інтернету речей, проведенню заходів, спрямованих на поширення в Україні міжнародного досвіду у цій сфері

 

О.Савчук

О.Федієнко

 

 

7.2

Сектор громадських організацій та бізнес-асоціацій сфери інфокомунікаційних послуг, ринку інтернет-реклами, виробників контенту та ін.

Розвивати співпрацю з представниками галузі електронних комунікацій та інтернет-спільноти задля забезпечення подальшого розвитку інформаційного суспільства

 

 

К.Жакун

О.Федієнко